1 - 22 van 22

Nee, Carmenthin® is een geneesmiddel dat zonder voorschrift verkrijgbaar is bij je apotheker.

Neem de capsules in totdat de symptomen verdwenen zijn. Dit is doorgaans binnen 2 tot 4 weken.
Neem contact op met je arts indien de symptomen na 2 weken blijven aanhouden of verergeren.
In perioden waarin de symptomen hardnekkerig zijn, mogen de capsules verder worden ingenomen gedurende 3 maanden per behandelingskuur.

Nee. Aangezien Carmenthin® een geneesmiddel is, is het enkel beschikbaar in de apotheek. Het is volgens de Belgische wetgeving verboden aan geneesmiddelfabrikanten om rechtstreeks aan patiënten te verkopen.

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar nemen tweemaal daags 1 capsule. De capsules worden in hun geheel doorgeslikt met voldoende vloeistof (bijv. 1 glas water) ten minste 30 minuten voor de maaltijd, bij voorkeur 's ochtends en' s middags.

Eén maagsapresistente zachte capsule bevat als werkzame stof 90 mg Mentha x piperita L., aetheroleum (pepermuntolie) en 50 mg Carum carvi L., aetheroleum (karwij-olie).De andere stoffen in dit middel zijn:  gelatinepolysuccinaat, glycerol 85%, polysorbaat 80, propyleenglycol, glycerolmonostearaat 40 55, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%, triglyceriden middellange keten, natriumdodecylsulfaat, sorbitol vloeibaar (niet kristalliserend), titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), patentblauw V (E 131), chinolinegeel (E 104).

Als je allergisch bent voor pepermuntolie, karwij-olie, menthol of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kan je vinden in rubriek 6 van de bijsluiter. Bij leveraandoeningen, ontstekingsziekten van de galwegen (cholangitis), achloorhydrie (het ontbreken van maagzuur), galstenen en andere galaandoeningen. Kinderen jonger dan 12 jaar, wegens veiligheidsredenen (zie rubriek 3 in de bijsluiter: Gebruik bij kinderen).

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Ze mogen niet gebroken of gekauwd worden, omdat de pepermuntolie hierdoor vroegtijdig zou vrijkomen, wat tot lokale irritatie van de mond en slokdarm kan leiden.Patiënten die reeds last hebben van zuurbranden of hiatushernia ondervinden soms een verergering hiervan na de inname van pepermuntolie. In dat geval moet de behandeling worden gestopt.Wanneer onverklaarbare buikpijn langer dan twee weken aanhoudt of verergert, of samen met verschijnselen zoals koorts, geelzucht, braken of bloed in de stoelgang optreedt, moet onmiddellijk medisch advies worden ingewonnen.

Indien je naast Carmenthin® nog andere geneesmiddelen inneemt, dat kort geleden hebt gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan je arts of apotheker.Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.
Geneesmiddelen die gebruikt worden om maagzuur te verminderen, zoals histamine-2-blokkers, protonpompremmers of maagzuurbinders (antacida), kunnen de maagsapresistente omhulling te vroeg laten oplossen. Dit kan leiden tot oprispingen met een typische geur en/of gastro-intestinale irritatie. Gelijktijdige inname moet daarom vermeden worden. Indien gelijktijdige inname medisch noodzakelijk is, moet Carmenthin® ten minste twee uur voor de inname van maagzuurbinders (antacida) of andere geneesmiddelen ter vermindering van maagzuur ingenomen worden.

Er zijn geen symptomen van acute intoxicaties met Carmenthin® gemeld na meervoudige doses (tot 3 capsules per inname of 8 capsules per dag).
Een overdosering kan leiden tot:

  • ernstige maag-darmklachten, diarree, verzwering van de endeldarm, misselijkheid
  • epileptische aanvallen, bewustzijnsverlies, apneu (stoppen van de ademhaling)
  • hartritmestoornissen
  • coördinatieproblemen en andere problemen van het centraal zenuwstelsel

Wanneer je te veel van Carmenthin® hebt ingenomen, neem je onmiddellijk contact op met je arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).  Zij zullen beslissen welke maatregelen er moeten worden genomen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Maagdarmstelselaandoeningen: zuurbranden, misselijkheid, oprispingen (eructatie), perianale branderigheid. De frequentie hiervan is niet bekend.
  • Huid- en onderhuidaandoeningen/Immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties (bijv. roodheid, zwelling, jeuk). De frequentie hiervan is niet bekend.
     

Carmenthin® dient buiten het zicht en bereik van kinderen gehouden te worden.Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag aan je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
 

Carmenthin® is een ovale, zachte gelatinecapsule die bestaat uit een lichtgroen omhulsel met daarin een kleurloze tot geelachtige olie.
 

Carmenthin® is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van gastro-intestinale klachten, in het bijzonder milde spasmen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn. Carmenthin® is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Ja, Carmenthin® bevat geen lactose.

Er zijn geen klinische gegevens over het gebruik van pepermuntolie en karwij-olie tijdens de zwangerschap. Daarom mag Carmenthin® gedurende deze periode niet worden gebruikt.

Er zijn geen klinische gegevens over het gebruik van pepermuntolie en karwij-olie tijdens het geven van borstvoeding. Daarom mag Carmenthin® gedurende deze periode niet worden gebruikt.

Ja, Carmenthin® bevat varkensgelatine.

Nee, Carmenthin ® bevat geen gluten.

Carmenthin ® is momenteel verkrijgbaar in 2 verpakkingsgroottes, nl. een verpakking met 42 maagsapresistente capsules en een verpakking met 84 maagsapresistente capsules.

De suiker die met Carmenthin® wordt opgenomen in de dagelijkse dosering is vanuit diabetologisch oogpunt niet relevant en hoeft niet in de dagelijkse balans te worden opgenomen.

Carmenthin® is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Het gebruik bij kinderen van 8 tot 11 jaar is niet bevestigd wegens het ontbreken van toereikende gegevens.